תקנון ותנאי שימוש


תקנון זה (להלן: "התקנון") מהווה את ההסכם שבין מפעילת אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), חב רת אקסלנט פור יו בע"מ  ח.פ (להלן: "החברה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או ה משתמשים בשרותי האתר, בין כמשתמש רשום ובין כבלתי רשום, בין כמעסיק ובין כמועמד לתעסוקה (להלן: "המשתמש").


במידה וקראת הוראות תקנון זה ואינך מסכים לאיזו מהן, הנך נדרש לצאת לאלתר מן האתר ולא לגלוש בו, וכן לחדול מכל שימוש בשירותים המסופקים באמצעות האתר (להלן: "השירותים"), ככל שעשית שימוש באיזה מאותם שירותים. המשך גלישתך באתר או שימוש בשירותים המוצעים על ידי האתר יחשב כהסכמה מפורשת לכל ההוראות בתקנון זה.

מטעמי נוחות נוסח תקנון זה בלשון זכר ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.


כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחות בלבד, ואין ליחס להן ערך פרשני כלשהו. 1. 1.שירותי האתר ניתנים ללא תשלום.

 2. 2.חברת אקסלנט פור יו מציעה את הצעות העבודה כפי שנתקבלו מלקוחותיה. אקסלנט פור יו אינה אחראית לתוכן הצעות העבודה והיא מעמידה אותן כפי שהתקבלו מלקוחותיה.
  החברה לא תשאר באחריות, חבות, נזק או אובדן שיינבעו משימוש בתכני האתר, לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים.

 3. 3.הרישום לאתר והגשת מועמדות למשרות הוא לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש, ואינו רשאי להעביר את הרשאות השימוש לאחרים. המשתמש מתחייב למסור פרטים אישיים ומדוייקים, הנדרשים למערכת לצורך רישומו ולצור יצירת קשר שוטף.

 4. 4.חל איסור לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו לשירות כזה או אחר שמציעה הנהלת האתר, ומבלי שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

 5. 5.הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תקליד באתר, על כל ההשלכות הנלוות לכך. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
  אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, לשון הרע, פוגע בפרטיות הזולת, או בלתי חוקי.

 6. 6.מובהר כי עצם מסירת פרטים באחד מטפסי יצירת הקשר באתר, הן למועמדים והן למעסיקים, יש לראות בה כהסכמה מפורשת לקבלת דיוור מעת לעת מחברת אקסלנט פור יו בע"מ, לרבות באמצעות דוא"ל, הודעת S.M.S ו/או שיחה קולית.
  עם זאת, ומבלי לגרוע מן הרשום למעלה, אין לראות זאת בהתחייבות מצד הנהלת האתר למציאת עבודה עבור מי ממשתמשי האתר.

 7. 7.אין לעשות באתר או באמצעותו שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 8. 8.בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה של האתר ללא תקלות. הנהלת האתר רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו או מכל סיבה אחרת.

 9. 9.כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים. לרבות סימני מסחר, עיצוב האתר סימנים גרפים, תכנים, מאמרים, טיפים, הסברים וכלל המידע המפורט באתר הינם בבעלות בלעדיות של החברה בלבד. חל איסור שימוש ללא קבלת אישור מפורש מן החברה בכתב.

 10. 10.הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת

 11. 11.כמו אתרי אינטרנט רבים אחרים, אתר האינטרנט שלנו אוסף באופן אוטומטי מידע על המשתמשים באתר, כמו כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המחשב שלך וכדומה (מידע המשמש אותנו לצרכים סטטיסטיים, ולשיפור השירות לגולשים) אנו משתמשים בקבצי Cookie וטכנולוגיות אחרות כדי לעקוב אחר האינטראקציות שלך עם האתרים והשירותים שלנו וכדי להציע חוויה מותאמת אישית.

 12. 12.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע מגולשים שימוש באתר זה באופן זמני או לצמיתות, בכפוף לכל דין, וזאת מבלי צורך לנמק את החלטתה או להודיע על כך מראש למשתמש.

 13. 13.החברה שומרת על זכותה לתקן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד, ועל ההתקשרות בין החברה למשתמשים יחולו הוראות התקנון כפי שיהיה בתוקף מעת לעת. האחריות להתעדכן בהוראות התקנון המעודכנות חלה על המשתמש בלבד.